Tjänster

 • Systemutveckling, integration, konvertering

  Vi har lång erfarenhet av utveckling och integration av interna system mot webb och Intranät. T.ex. tidregistrering, behörighetsstyrda kundarea, databaskonvertering mellan olika miljöer, import och export av data mellan olika systemtyper m.m.

  Allt efter kundens behov.

 • SuiteCRM

  SuiteCRM är det starkast växande CRM system. Mediabiz hjälper dig igång med uppstart, drift och anpassning.   Behöver du uppgradera eller konvertera från SugarCRM till SuiteCRM gör vi även det. Vi utvecklar och integrerar även kundanpassade moduler. 

 • Mediabiz loves TYPO3 CMS

  Mediabiz har mångårig erfarenhet av webbteknik. Sedan 1999 bland annat med TYPO3 CMS för användarvänlig administration av hemsidor, i dag en de största CMS systemen i världen.
  Vi givetvis även med många andra system i öppen programkod så som Webb butiker, Intranät, bokningssystem och bild och kunskapsdatabaser.

 • Webbutiker

  Vi installerar. sköter drift och underhåll ,  uppgradera och anpassar webbutiker så som Prestashop. Hjälper dig med design och att komma igång med kopplingar till betalsystem. 

 • SugarCRM Konsult

  Mediabiz jobbar sedan några år tillbaka med drift, underhåll och anpassning av kundrelationsprogrammen SugarCRM / SuiteCRM.

  Vi utvecklar och integrerar även kundanpassade moduler för dessa system.