Hem

Välkommen till Mediabiz

Mediabiz, din partner?

Mediabiz har mångårig erfarenhet av webb teknik sedan slutet av 1990 talet. Bland annat med TYPO3 CMS för användarvänlig administration av hemsidor men även många andra system i öppen programkod så som Webb butiker, Intranät, bokningssystem och bild och kunskapsdatabaser.

Vi erbjuder allt från förstudie med behovsanalys till installation, utbildning och driftsättning. Kontakta oss för en förutsättningslös diskussion vare sig Du har ett enkelt behov eller ett stort projekt.

SuiteCRM Konsult

Mediabiz jobbar sedan några år tillbaka med drift, underhåll och anpassning av kundrelationsprogrammen SuiteCRM / SugarCRM. Vi utvecklar och integrerar även kundanpassade moduler för dessa system. 

Integration av interna system mot webb

Vi har lång erfarenhet av utveckling och integration av interna system mot webb och Intranät. T.ex. tidregistrering, behörighetsstyrda kundarea, databaskonvertering mellan olika miljöer, import och export av data mellan olika systemtyper m.m. Allt efter kundens behov .

Handel och rådgivning

Utökat verksamhetsområde f.o.m. 2016

Under 2016 utökade Mediabiz sitt verksamhetsområde till att omfatta handel med fritidsartiklar och rådgivning för hundägare, hundkommunikation enligt konceptet Amichien®Bonding.

Vi har valt att driva det under det egna marknadsföringsnamnet Hundsnack. 

Allt om hundsnack hittar du på hemsidan https://www.hundsnack.se .